وام 120 میلیون تومانی دولت با بازپرداخت 60 ماهه

وام 120 میلیون تومانی دولت با بازپرداخت 60 ماهه

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری برای فرزند اول ۴۰ میلیون، فرزند دوم ۸۰ میلیون، فرزند سوم ۱۲۰ میلیون، فرزند چهارم ۱۵۰ میلیون و فرزند پنجم و بیشتر ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری برای فرزند اول ۴۰ میلیون، فرزند دوم ۸۰ میلیون، فرزند سوم ۱۲۰ میلیون، فرزند چهارم ۱۵۰ میلیون و فرزند پنجم و بیشتر ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

این تسهیلات برای فرزندانی است که از اول فروردین ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده اند.

سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند، در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت راه‌اندازی شد. در همین راستا و بر اساس تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، طبق دستورالعمل ذیل برای اعطای وام فرزندآوری اقدام می‌کنند.

این دستورالعمل، شرایط عمومی متقاضیان تسهیلات، مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام و مراجعه به بانک عامل، شرایط ضامنین، نحوه ثبت نام و مراحل دریافت تسهیلات فرزندآوری را مشخص کرده است.

در راستای اجرای ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند راه‌اندازی و همچنین حسب جزء (۲) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از محل منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه شبکه بانکی حسب دستورالعمل ذیل اقدام می‌نمایند.

۱- تعاریف

الف- بانک عامل: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که توسط متقاضی برای دریافت تسهیلات در مرحله ثبت نام انتخاب می‌شود.

ب- متقاضی: پدر متولدین سال ۱۴۰۰، (۱۴۰۰/۰۱/۰۱) به بعد

ج- سامانه: سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند

د- قانون: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

هـ- تسهیلات: تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند

۲- شرایط عمومی متقاضیان تسهیلات فرزند

۲-۱- دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲-۲ پرداخت تسهیلات بر اساس قانون به پدر اطفالی که تاریخ تولد آنان از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ به بعد و در داخل ایران متولد شده اند به شرح ذیل تعلق می‌گیرد

در سال ۱۴۰۳ مبلغ تسهیلات به شرح ذیل می‌باشد:

فرزند اول: مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۳ سال (۳۶ ماه)

فرزند دوم: مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۴ سال (۴۸ ماه)

فرزند سوم: مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۵ سال (۶۰ ماه)

فرزند چهارم: مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با دوره باز پرداخت ۶ سال (۷۲ ماه)

فرزند پنجم: به بعد مبلغ ۲ میلیارد ریال با دوره باز پرداخت ۷ سال (۸۴ ماه)

تبصره سقف فردی تسهیلات متناسب با سقف فردی مندرج در لوایح بودجه سنواتی است.

۲-۳- تسهیلات فرزند بدون الزام به سپرده گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت میشود.

۲-۴- متقاضیان واجد شرایط برای متولدین مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ به بعد و حداکثر تا ۲ سال پس از تولد فرزند می‌توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه اقدام نمایند.

۲-۵- ارائه اصل شناسنامه فرزند و پدر وی در زمان مراجعه به بانک الزامی است.

۲-۶- به هر فرزند متولد شده تنها یکبار تسهیلات فرزند به پدر تعلق می‌گیرد.

۲-۷- در صورتی‌که حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند فرزند دیگری از متقاضی به دنیا آمد پرداخت تسهیلات مذکور طبق ضوابط این دستور العمل به کودک بعدی امکان پذیر است.

۲-۸- در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می‌گیرد.

۲-۹- بر اساس تبصره ذیل بند (ت) تبصره (۴) ماده (۱) قانون تسهیلات تولد فرزند به افرادی تعلق می‌گیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲/۵ نباشد. نرخ باروری شهرستان مربوطه در سامانه و حسب اعلام مرکز آمار قابل مشاهده است.

۲-۱۰- تسهیلات حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با کارمزد حداکثر ۴ درصد به صورت سالانه است.

تبصره: در صورت فوت پدر طفل یا طلاق والدین تسهیلات مذکور به شخصی که نماینده قانونی و قضائی، ولی قهری یا قیم طفل میباشد با ارائه حکم دادگاه پرداخت خواهد شد.

۲-۱۱- با توجه به جزء (۹) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تسهیلات مذکور از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمات وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۲۹ مستثنی است.

۳- حداقل مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام و مراجعه به بانک عامل:

۳-۱- اصل شناسنامه پدر و فرزند

۳-۲- اصل کارت ملی پدر یا نماینده قانونی و قضایی

۳-۳- کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت

۳-۴- کد رهگیری ده رقمی دریافتی از سایت پس از مرحله ثبت نام

۳-۵- ارائه حکم دادگاه در صورت لزوم و با توجه به تبصره یادشده در ماده (۲)

۴- شرایط ضامنین

حسب جزء (۸) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ پس از اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها به‌منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

۵- نحوه ثبت نام و مراحل دریافت تسهیلات

۵-۱- کلیه متقاضیان وام فرزند که واجد شرایط فوق می‌باشند ابتدا باید از طریق سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند به نشانی ve.cbi.ir ثبت نام کرده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند در صورت موفقیت‌آمیز بودن مراحل ثبت‌نام کد رهگیری ده رقمی که کاملاً محرمانه بوده و مربوط به متقاضی است به شماره تلفن همراه ثبت شده در فرم ثبت نام از طریق پیامک برای ایشان ارسال می‌شود.

۵-۲- متقاضیان موظف هستند جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خود و همچنین مشخصات شعبه تعیین شده از سوی بانک عامل و پیگیری روند دریافت تسهیلات مذکور با کد ملی و کد رهگیری خود به قسمت مشاهده وضعیت در سامانه فرزند مراجعه نمایند.

۵-۳- در صورتی‌که شعبه بانک عامل اعطای وام برای متقاضی تعیین شده باشد موضوع از طریق پیامک به ایشان اعلام شده و متقاضی باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ظرف حداکثر ۱۲ روزکاری به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه متقاضیان در زمان تعیین شده ثبت نام آن‌ها کان لم یکن تلقی و از سامانه حذف شده و می‌باید مجدداً ثبت نام نمایند.

۵-۴- پس از تعیین شعبه از سوی بانک و مراجعه متقاضی به شعبه تعیین شده پذیرش متقاضی از سوی بانک انجام می‌شود. متقاضیان ۶۰ روزکاری مهلت دارند تا نسبت به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت مورد پذیرش بانک اقدام نمایند در صورت گذشت زمان مذکور و عدم تکمیل مدارک از سوی متقاضیان متقاضی از سامانه حذف شده و می‌باید در مهلت مقرر شده در قانون نسبت به ثبت‌نام مجدد در سامانه اقدام نمایند.

۵-۵- متقاضیان میتوانند تا قبل از تعیین شعبه نسبت به ویرایش اطلاعات خود در سامانه از طریق گزینه «ویرایش ثبت نام قبلی» اقدام نمایند.

۵-۶- متقاضیان تا قبل از تعیین شعبه میتوانند نسبت به تغییر بانک عامل اقدام نمایند. بدین صورت که با استفاده از گزینه حذف ثبت نام ثبت نام قبلی خود را حذف نموده و با استفاده از گزینه ثبت نام جدید و تکمیل مراحل ثبت نام اقدام به تغییر و انتخاب بانک دیگری نمایند.

۵-۷- رعایت سایر شرایط ضوابط و مقررات بانکی در اعطای تسهیلات قرض الحسنه فرزند برای این تسهیلات ضروری می‌باشد.

ماده ۶- مواردی که در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن سایر قوانین و مقررات ذی ربط و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخش نامه‌های بانک مرکزی میباشد.

«دستورالعمل اجرایی جزء (۲) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» مشتمل بر ۶ ماده در اولین جلسه فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

اخباراقتصاد
پربازدیدوام

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی