در معاملات روز یکشنبه 20 خرداد ماه 1403، شاخص کل بورس تهران 2 هزار و 925 واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 61 هزار و 465 واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش 3 هزار و 329 واحدی در رقم 672 هزار و 330 واحدی ایستاد.

شاخص کل فرابورس با افت 119 واحدی به رقم 22 هزار و 109 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش 995 واحد به سطح 116 هزار و 978 واحد رسید.

بزرگان سبز و قرمز بورس و فرابورس

امروز نمادهای نوری، بوعلی و وامید نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای فولاد، فملی، وبملت و شستا از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای آریا، هرمز و زاگرس بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای تجلی، خاور و خدیزل نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند.