خبر خوش اول صبح / واریزی 1 میلیونی به حساب یارانه معیشتی این افراد | افزایش 40درصدی یارانه معیشتی این خانوارها

خبر خوش اول صبح / واریزی 1 میلیونی به حساب یارانه معیشتی این افراد | افزایش 40درصدی یارانه معیشتی این خانوارها

رییس اداره بهزیستی شهرستان شاهرود گفت: مستمری مددجویان زیر پوشش این شهرستان در سال ۱۴۰۳ افزایش ۴۰ درصدی داشت.

رییس اداره بهزیستی شهرستان شاهرود گفت: مستمری مددجویان زیر پوشش این شهرستان در سال ۱۴۰۳ افزایش ۴۰ درصدی داشت.

اخباراقتصاد
پربازدیدیارانه

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی