همسر شاهرخ استخری زیباترین لباس عروس را پوشید /  تاج ملکه ای اش را ببینید !

سپیده بزمی پور همسر شاهرخ استخری از بازیگران کشورمان است. آنها در سال 1390 ازدواج کردند. آشنایی آنها توسط ارتباط شان با یک دوست مشترک شکل گرفت و با وجود دور بودن از هم کمتر از 2 سال پس از آشنایی ازدواج کردند. دوره نامزدی آنها 6 ماه بود و بعد از آن خیلی زود با هم ازدواج کردند. سپیده پس از ازدواج در ایران زندگی می کند.