سوال پرتکرار این دسته از زنان از بیمه تامین اجتماعی

سوال پرتکرار این دسته از زنان از بیمه تامین اجتماعی

گرفتن مستمری بعد از فوت همسر اقدامی قانونی است که بدون چون و چرا برای زن صورت می‎گیرد، اما اگر زن بعد از فوت شوهرش دوباره ازدواج کند، آیا باز هم می‌تواند مستمری شوهر فوت‌شده‌اش را دریافت کند؟

گرفتن مستمری بعد از فوت همسر اقدامی قانونی است که بدون چون و چرا برای زن صورت می‎گیرد، اما اگر زن بعد از فوت شوهرش دوباره ازدواج کند، آیا باز هم می‌تواند مستمری شوهر فوت‌شده‌اش را دریافت کند؟

حجت محمد حسینی حاجیور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این‌باره می‌گوید: مطابق قوانین تامین اجتماعی و استخدام کشوری در جهت حمایت از اعضای خانواده کارگران و کارمندان، پس از فوت این افراد، حقوق پرداختی آنها قطع نشده و از طریق سازمان‌های حمایت‌کننده آنها یعنی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، به وراث آنها پرداخت می‌شود. یکی از این وراث، همسر متوفی است.

او می‌افزاید: از آنجا که شرایط برخورداری زوجه از دستمزد متوفی در قانون تامین اجتماعی و قانون استخدام کشوری با یکدیگر تفاوت دارد، ابتدا باید توضیح داد که شرایط زن برای دریافت حقوق شوهر پس از مرگ وی در این دو قانون چیست و سپس استثنائات را بررسی کرد.

این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: با توجه به بند یک ماده۴۸ قانون حمایت از خانواده مصوب۱۳۹۱، میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی، فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های خاص این است که زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌شود و ازدواج دوباره وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست. درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، از بین مستمری دو همسر فوت شده او، آنکه مبلغش بیشتر است به او پرداخت می‌شود.

حاجیور ادامه می‌دهد: ازدواج مانع دریافت مستمری همسران بازمانده نیست. او اضافه می‌کند: از سال۱۳۹۴ که سازمان ثبت احوال، وقایع مربوط به حیات و ممات را به‌صورت برخط در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار داده است، عملا نیازی به مراجعه همسر بازمانده به واحدهای اجرایی این سازمان برای اطمینان از پایداری شرایط استمرار پرداخت مستمری نیست.

این وکیل تأکید می‌کند: اما تبصره ماده فرضی را نیز برای زوجی که دارای چند زوجه بوده، تعیین کرده است، اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود.

اخباراقتصاد
بیمهپربازدید

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی