فوری / شرایط ثبت نام وام قرض الحسنه 400 میلیون تومانی بانک رسالت

فوری / شرایط ثبت نام وام قرض الحسنه 400 میلیون تومانی بانک رسالت

بانک رسالت میزان وام قرض الحسنه خود را تغییر و تا سقف 400 میلیون تومان افزایش داده است. این وام 400 میلیون تومانی به متقاضیانی که سپرده قرض الحسنه بانک رسالت را داشته باشند تعلق می‌گیرد.

آن دسته از مشتریان بانک رسالت که مایل به دریافت وام 400 میلیونی این مجموعه هستند باید امتیاز کافی داشته باشند. ضمنا این افراد باید خواب سپرده‌ای معادل حداقل سه ماه و حداکثر شش ماه تشکیل بدهند.

در صورتی که بعد از یک مدت فرد از ادامه فرآیند برای دریافت وام صرف نظر کند، امکان انتقال امتیاز آن را به بستگان درجه یک خواهد داشت. این وام تنها کارمزد دو درصدی دارد و مدت زمان بازپرداخت آن متغیر است. در صورتی که مبلغ وام نسبت به میزان سپرده 20 درصد باشد، زمان بازپرداخت 60 ماه است.

اگر مبلغ وام نسبت به میزان سپرده 40 درصد باشد، زمان پرداخت اقساط تا 48 ماه خواهد بود. در صورتی که مبلغ وام نسبت به میزان سپرده 60 درصد باشد، زمان بازپرداخت تا 36 ماه امکان پذیر است. در صورتی که مبلغ وام نسبت به میزان سپرده 80 درصد باشد، زمان پرداخت اقساط 24 ماه خواهد بود. اگر معادل حساب متقاضی معادل 100 درصد باشد، فرد تنها در 12 ماه امکان بازپرداخت اقساط را دارد.

لازم به ذکر است برای هر ماه اضافه‌تر‌ خواب سپرده، دو ماه به مدت زمان پرداخت اقساط اضافه خواهد شد.

با توجه مبلغ وام، حداکثر مدت زمان بازپرداخت و نرخ کارمزد، مقدار هر قسط 7 میلیون و 272 هزار و 727 تومان خواهد بود. کل سود تسهیلات مذکور به 24 میلیون تومان می‌رسد و جمع رقم وام و سود آن نیز 424 میلیون تومان اعلام شده است.

اخباراقتصاد
پربازدیدوام

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی