مبلغ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری

مبلغ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری
مابه التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری که نزدیک به 2 میلیون و 300 هزار تومان است به حساب آنها واریز می شود.

در این چند روز قرار بر این است مابه التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان که نزدیک به 2 میلیون و 300 هزار تومان است به حساب آنها واریز می شود.
بنابراین در روزهای آتی شاهد واریز مبلغ میلیونی برای بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری هستیم.

اخباراقتصاد
پربازدید

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی