فوری/ خبر خوش دهقان‌کیا درباره افزایش حقوق بازنشستگان!

فوری/ خبر خوش دهقان‌کیا درباره افزایش حقوق بازنشستگان!

طبق گفته علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، حق همسر بازنشستگان به یک میلیون ۴۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اردیبهشت ماه گفت: افزایش بر اساس مصوبه شورای عالی کار است و بر همین اساس شورای عالی کار برای حداقل دستمزد شاغلین ۳۵درصد در نظر گرفته است و طبق ماده ۱۱۱ قانون همان ۳۵ درصد برای بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی هم افزایش پیدا خواهد کرد و برای سایر سطوح هم ۲۲درصد به اضافه ۶۹۷ هزار تومان در نظر گرفته اند و عین همان هم برای سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد.

اخباراقتصاد
بازنشستگانپربازدید

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی