عکس های دگرگونی اروپایی «مینو» سریال از سرنوشت بعد 3 سال در خارج ! / مهدیس توکلی چی بود و چی شد ؟!
در ادامه تصاویری جدید از تیپ و استایل و تغییر چهره مهدیس توکلی ، بازیگر نقش مینو در سریال از سرنوشت را در اروپا مشاهده خواهید کرد.

مهدیس توکلی

مهدیس توکلی

مهدیس توکلی