سیما خضرآبادی بازیگر مشهور ایرانی است. عمده شهرت این بازیگر به دلیل بازی در سریال وضعیت سفید است. سیما خضرآبادی ازدواج کرده است. تصویری از این بازیگر را مشاهده می کنید.

سیما خضرآبادی

سیما خضرآبادی

سیما خضرآبادی