طناز طباطبایی بازیگر مشهور ایرانی است. این بازیگر در گفت و گویی با فریدون جیرانی ماجرای قهرش با هومن سیدی در پشت صحنه فیلم خشم و هیایو را بازگو می کند.