تغییر زمین تا آسمون این  2 خانم مجری بعد از ترک صدا و سیما ! / از این رو به اون رو شدند ! + عکس ها
مجریان صدا و سیما همیشه حاشیه های فراوانی داشتند چه در مدر ازدواج هایشان و چه در مورد استایل و تغییرات چهره. در این مطلب تغییرات چهره دو مجری مشهور و پرحاشیه ایرانی صبا راد و نجمه جودکی را مشاهده می کنید.

مجری صدا و سیما

مجری صدا و سیما