ویدیویی از رضا داوودنژاد مشاهده می کنید که پدرش با انتشار آن خبر از همزمانی مراسم چهلمش با روز تولدش را داد.