فیلم جشن عروسی مریم رجوی و مسعود رجوی ! / چهره شوهرش را ببینید دو دستی زنش را تقدیم کرد !

فیلم شرم آور عروسی مریم رجوی با مسعود رجوی لکه سیاهی است در روابط  درون گروهی منافقین که مهدی ابریشم‌چی  شوهر اول مریم رجوی که به اجبار زنش را طلاق داد تا او با مسعود رجوی ازدواج کند در این عروسی حضور داشت و بی غیرتی تمام را به تصویر کشید !