اخیرا در فضای مجازی فیلمی منتشر شد که در خصوص ازدواج دختر 20 ساله ایرانی با شیخ 70 ساله دبی است اما صحت آن مشخص نیست ، همچنین حاشیه های بسیاری که به پا کرده است باعث شده چهره این دختر در فیلم مشخص نباشد!