مهناز افشار بازیگر مشهور ایرانی است. این بازیگر با یاسین رامین فرزند یکی از وزرای سابق ایرانی ازدواج کرده و یک دختر دارد. مهناز افشار سال ها پیش از ایران مهاجرت کرده و است و فعالیت هنری چندانی انجام نمی دهد. تصاویری از این بازیگر رامشاهده می کنید.

مهناز افشار

مهناز افشار

مهناز افشار