این دختر جذاب و موفرفری مترو تهران را بهم ریخت /  فیلم شوکه کننده از این دختر زیبا!

قطعا وقتی سوار مترو می شوید صدای زنی که نام ایستگاه ها را می گوید و شمارا راهنمایی می کند که چگونه خط مترو را عوض کنید را شنیده اید. ویدیویی از این زن را که مدت ها صدایش را شنیده اید را در ادامه ببینید.