عکس های رضا عطاران ، رضا عطاران که چند روز پیش تولد 56 سالگی خود را جشن گرفت، در میانه‌ صحبتهای عیاری با کیک تولد به میان جمع آمد و حاضران با خواندن شعر تولدت مبارک، یادآوری کردند که چند روز قبل تولد رضا عطاران نیز بوده است. کیانوش عیاری در کنار رضا عطاران شمع تولد خود را خاموش و کیک تولدش را برید

رضا عطاران

رضا عطاران