افسانه بایگان بازیگر مشهور ایرانی است. این بازیگر 63 ساله با مصطفی شایسته ازدواج کرده و یک پسر به نام امیرعلی دارد که در خارج از ایران زندگی می کند. تصویری از این بازیگر منتشر شده است که کاربران فضای مجازی با تصویری از این بازیگر در سریال سربداران مقایسه کرده اند.

افسانه بایگان