تغییر چهره سونگ ایل گوک ( جومونگ ) در کنفرانس مطبوعاتی تئاتر «مکبث» مورد توجه قرار گرفته است. سونگ ایل گوک در این کنفرانس مطبوعاتی درباره نقشش در تئاتر صحبت کرد و گفت: من نقش بانکو را در این تئاتر بازی می‌کنم، مکبث شخصیت دیگر داستان است که نسبت به بانکو احساس ترس دارد و حسادت می‌کند و در نهایت کشته می‌شود! او در ادامه به تغییر ظاهرش اشاره کرد و گفت: بعد از این تئاتر باید وزن کم کنم

جومونگ

جومونگ