احسان کرمی و برزو ارجمند از بازیگرانی هستند که به آمریکا مهاجرت کرده اند. این دو بازیگر در ایران به بازیگری و مجری گری و خواندگی مشغول بودند اما پس از مهاجرت از هنر فاصله گرفتند. عکسی از این دو بازیگر در کنار مجری پرحاشیه من و تو منتشر شده است که واکنش منفی کاربران فضای مجازی را در پی داشته است.

احسان کرمی و برزو ارجمند