تغییر چهره باورنکردنی سوسن سریال پایتخت بعد ۹ سال / محیا دهقانی ازین رو به اون رو شد !

محیا دهقانی که ۹ سال قبل در مقابل دوربین سریال پایتخت قرار گرفت تا نقش «سوسن» خواهر زاده اوس موسی را ایفا کند، اکنون در ۳۳ سالگی قرار دارد و در ادامه تصاویری از تیپ و چهره تغییر کرده او را می بینید

محیا دهقانی