اخیرا عکسی از 2 خواهر دوقلو و به هم چسبیده در فضای مجازی منتشر شد که به علت زیبایی آن ها مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفت. این دوقلوهای به هم چسبیده عنوان می کنند قصدی برای ازدواج ندارند اما خواستگارهای زیادی دارند و همگی بر این باورند با زیباتری دختران روز زمین ازدواج می کنند.

زیباترین دو قلوهای بهم چسبیده جهان