ماه چهره خلیلی که نقش گل نساء مادر بیژن، نادر، اسد و فاطمه ایرانی را در سریال در چشم باد بازی می کرد، 17 مرداد سال 99 بر اثر بیماری سرطان دار فانی را وداع گفت. در ادامه آخرین تصاویر او را پیش از فوت مشاهده می کنید.

ماه چهره خلیلی

ماه چهره خلیلی

ماه چهره خلیلی

ماه چهره خلیلی

ماه چهره خلیلی