در ادامه تصاویری عاشقانه و تحسین برانگیز از ریما رامین فر، هما سعادت سریال پایتخت و همسرش امیر جعفری را در طول سال های اخیر مشاهده خواهید کرد.

ریما رامین فر

ریما رامین فر

ریما رامین فر