استایل جدید مهلقا جابری مدل ایرانی / خانم مدل معروف از نفیسه روشن تقلید کرد !

مه لقا جابری مدل مشهور ایرانی است. این مدل که سال هاست از ایران مهاجرت کرده است لباسی با طرح برج آزادی تهران پوشیده است که توجه کاربران فضای مجازی را جلب کرده است. چند سال پیش نیز نفیسه روشن بازیگر مشهور ایرانی لباسی با طرح این برج بر تن کرده بود.

مه لقا جابری

مه لقا جابری و نفیسه روشن