تصاویر رویایی از جنیفر لوپز در لباس عروس

جنیفر لوپز و بن افلک بار دیگر توسط دوربین پاپاراتزی ها در خیابان های نیویورک در حال گشت و گذار شکار شدند.

جنیفر لوپز