المیرا شریفی مقدم ، مجری سیما با منشن کردن امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، صحبت‌های سال گذشته او را یادآوری کرد.

او در توییت خود نوشت:

من هم هیچ وقت یادم نمیره در ارتباط تلفنی گفتید و در همین فضا نوشتید تا شش ماه دیگر با ورود خودروهای خارجی، بازار خودرو آن چنان رونق بگیرد و قیمت کاهشی شود که خودروسازان داخلی برای جذب مشتری، به مردم تسهیلات قابل توجه بدهند. چه زمانی بود؟ یکسال پیش!

المیرا شریفی مقدم