خبر خوش برای مستمری بگیران کمیته و بهزیستی/ پرداخت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حساب مددجویان بهزیستی و کمیته امداد

بهمن ماه سال ۱۴۰۲ بود که حسین خدرویسی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد از افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در فروردین ۱۴۰۳ خبر داد.

با توجه به افزایش ۳۰ درصدی برخی از رسانه های خبری تیترهایی از مبالغ واریزی به حساب مددجویان بهزیستی و کمیته امداد را منتشر کرده اند. به عنوان مثال یکی از تیترها خبر از واریز ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حساب مددجویان بهزیستی و کمیته امداد میدهد اما واقعا این خبر صحت دارد.

واریز ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حساب مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در فرودین ۱۴۰۳ صحت دارد؟
برای بررسی صحت این خبر ابتدا مبالغی را که در سال ۱۴۰۲ به عنوان مستمری برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شده است را بررسی کردیم سپس افزایش ۳۰ درصدی مستمری را محاسبه کردیم و به عددی که در سال ۱۴۰۳ قرار است به حساب مددجویان واریز شود رسیدیم.

مستمری ماهانه خانواده های تک نفر: ۷۷۰ هزار تومان + ۳۰ درصد = ۱,۰۰۱,۰۰۰ واریزی در سال ۱۴۰۳

مستمری ماهانه خانواده‌ های ۲ نفره: یک میلیون ۹۰ هزار تومان + ۳۰ درصد = ۱,۴۱۷,۰۰۰

مستمری ماهانه خانواده‌ های سه نفره: یک میلیون و ۵۲۵ هزار تومان + ۳۰ درصد = ۱,۹۸۲,۵۰۰

مستمری ماهانه خانواده‌ های چهار نفره: یک میلیون و ۹۶۰ + ۳۰ درصد = ۲,۵۴۸,۰۰۰

مستمری ماهانه خانواده های پنج نفره و بیشتر: ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان + ۳۰ درصد = ۳,۱۳۳,۰۰۰

نتیجه گیری
با توجه به محاسبه افزایش ۳۰ درصدی هر کدام از خانوارها، واریزی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حساب مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در فروردین ماه صحت ندارد.

اخباراقتصاد
افزایش حقوقپربازدید
 

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی