- حسین رضازاده خاص‌ترین عیدی را گرفت

حسین رضازاده در پاسخ به این سوال خبرنگار ورزشی «اطلاعات آنلاین» که آیا از کسی عیدی گرفته است گفت: فقط عیدی دادیم؛ کسی تا این لحظه به ما عیدی نداده است؛ البته من عیدی ام را از خداوند گرفتم وقتی از بیمارستان مرخص شدم.