ست ظروف و شمعدونی های نقره اکرم بانو همسر جوان علیرضا بیرانوند برای سفره هفت سین مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفت.

علیرضا بیرانوند و خانواده

علیرضا بیرانوند

علیرضا بیرانوند

علیرضا بیرانوند

علیرضا بیرانوند

علیرضا بیرانوند

علیرضا بیرانوند

علیرضا بیرانوند و همسرش

همسر علیرضا بیرانوند

علیرضا بیرانوند

علیرضا بیرانوند

علیرضا بیرانوند