شهاب حسینی در دنیای واقعی رقیب عشقی این مرد بود! + فیلم پاسخ جالب شهاب حسینی

این مرد با این سوال از شهاب حسینی که آیا با آن دختر آشنا شدی پاسخ جالبی شنید که در فیلم می بینید.

شهاب حسینی

ویدیویی از یک مرد در کنار شهاب حسینی منتشر شده است که می گوید با دختری آشنا بودم و آن زمان به خاطر بازی شما در فیلم دلشکسته از یکدیگر جدا شدیم و من به او گفتم یک روز حضورا از شهاب حسینی بابت جداییمان تشکر می کنم. در ادامه این ویدیو را تماشا کنید.