تغییر چهره زن اوس موسی سریال پایتخت ! / این زن زیبا اون نیست !
تصویری از تغییر چهره باورنکردنی مائده تقوایی بازیگر نقش همسر اوس موسی در سریال پایتخت رامشاهده می کنید.

مائده تقوایی