نمایش “مضحکه ای شبیه قتل” به نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی، سال ۱۳۹۴ در تئاترشهر به روی صحنه رفت.

در این نمایش شهرام حقیقت دوست ، نگار عابدی ، حبیب دهقان نسب، علیرضا آرا، الهام پاوه نژاد ، مسعود میرطاهری، رویا میرعلمی، ویدا جوان یه ایفای نقش پرداخته اند.

سکانسی از رقص رویا میرعلمی و الهام پاوه نژاد  روی صحنه بسیاری از مردم را شوکه کرد.

خلاصه داستان

درباره دو بیوه ناصرالدین شاه است که یکی طالب مضحکه قتل و دومی طالب شبیه قتل است و گروه نمایشی هم به دنبال جایی برای خوابیدن است که به ناچار سر از قصر شاهی درمی آورند. آن ها به دنبال خواسته این دو بانو، مضحکه و شبیه قتل ناصرالدین شاه می شوند.

رویا میرعلمی