آخرین وضعیت هواشناسی / مردم این استان گوش بزنگ باشند / بارش فوق سنگین در راه است

هواشناسی از بارش سنگین برای خوزستان خبر داد.

بارش فوق سنگین ۷۲ ساعت آینده در سرشاخه رودهای جاری به خوزستان، سدهای بزرگ خوزستان را سیراب خواهد کرد.

مردم این استان منتظر بارش فوق سنگین باشند!

اخبارجامعه
پربازدید
 

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی