طناز طباطبایی که در کارنامه هنری خود بازی در آثار درخشانی چون ویلایی ها، هیس دخترها فریاد نمی زنند، شنای پروانه و…را دارد، سال 1386 در سریال میوه ممنوعه نقش غزاله دختر حاج یونس فتوحی را ایفا کرده است. خانم بازیگر قبل از میوه ممنوعه در ذبیح، جوانی، رانت خوار کوچک و در چشم باد بازی کرده است و اولین نقش آفرینی او مربوط به سریال ذبیح در سال 1379 می شود.

طناز طباطبایی

طناز طباطبایی