ابراهیم میرزا بیگی کارشناس داوری درباره قضاوت کوپال ناظمی در بازی پرسپولیس و پیکان اظهار کرد: در مجموع قضاوت ناظمی در این بازی خوب بود و تصمیمات درستی  از سوی داور و کمک داوران گرفته شد. اعلام پنالتی به سود پرسپولیس درست بود، چون بازیکن پیکان با پای چپ بازیکن پرسپولیس را زد.

او افزود: در یک صحنه توپ به دست بازیکن پرسپولیس خورد که پیکانی‌ها اعتقاد داشتند که پنالتی شده است. البته این نوع  برخورد‌ها به دست پنالتی نیست،  چون ابتدا توپ به بدن بازیکن برخورد کرد و بعد به دستش خورد و این خطای هند نیست

میرزا بیگی بیان کرد: دقیقه ۵ کمک داور موقعیت خوب را از پرسپولیس گرفت و آفساید اعلام کرد و کنعانی زادگان در دقیقه ۲۱ اخطار گرفت که آن هم دلیلش گرفتن موقعیت خوب از پیکان بود که اخطار هم به درستی از طرف داور داده شد.

کارشناس داوری درباره اینکه ارونوف در زمان پاس دادن خطایی بر روی بازیکن پیکان نکرد، گفت: نه، این‌ها برخورد‌های فیزیکی است که بدتر از این صحنه‌ها در بازی‌های خارج از کشور خطا اعلام نمی‌شود. ارونوف با قدرت بدنی توپ را رد کرد و به هیچ وجه خطایی اتفاق نیفتاد. همچنین در دقیقه ۶۳ بازی، داور می‌توانست آوانتاژ خوبی به پرسپولیس بدهد که سوت زد و بازی را قطع کرد.

او در پایان گفت: در مجموع تیم داوری قضاوت قابل قبولی داشت و در نتیجه بازی تاثیرگذار نبودند.