عکسی از عروسی یوسف تیموری با همسر تایلندی‌اش را مشاهده بفرمایید.

یوسف تیموری