خلوت تنهایی کتایون ریاحی در ویلای ساحلی اش مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفت.

همسر کتایون ریاحی کیست؟ | کتایون ریاحی شوهر خارجی کرد؟