ویدیویی از توضیحات پیمان طالبی در لایوش درباره ی نبودنش در برنامه طبیب در چند روز اخیر در فضای مجازی منتشر شده است. او می گوید که خیلی بهم سخت گذشت و 3 بار رفتم اتاق عمـل رفتم و 4 کیلو لاغر شده ام.

پیمان طالبی