واریزی جدید 30 میلیونی به حساب این گروه از بازنشستگان

مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، می بایست جهت دریافت وام بازنشستگان تامین اجتماعی، به کانون های بازنشستگی مراجعه کنند، و با توجه به شروط لازمی که این سازمان برای اخذ این وام، تعیین کرده است، اقدام به ثبت نام نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت کمک به مستمری بگیران سازمان بیمه تامین اجتماعی و تامین بخشی از هزینه های آنها، تسهیلات بازنشستگان تامین اجتماعی را در نظر گرفته است. از آنجا که نحوه دریافت و ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی و زمان ثبت نام آن، دارای شرایط و مقرات خاصی بوده، لازم است تا افراد واجد شرایط، برای بهره مندی از وام بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۳، با این شرایط و مقررات، آشنا شوند.

با توجه به اینکه برای اخذ هر گونه تسهیلاتی، متقاضیان، می بایست شرایطی که از سوی اعطا کننده وام مشخص شده است را داشته باشند، برای دریافت و ثبت نام وام ۲۰ میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی، مستمری بگیران این سازمان، می بایست پیش از آنکه برای اخذ وام بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام نمایند، شرایط لازم برای دریافت وام را مطالعه نمایند. به همین دلیل، در اندیشه معاصر، در رابطه با این شرایط، که از جمله آن ها، داشتن کارت عضویت کانون بازنشستگان تامین اجتماعی است، توضیحات لازم آورده شده است.

متقاضیان، می بایست حقوق مستمری خود را از شعب بانک رفاه که در شهر تهران هستند، دریافت نمایند، زیرا امکان دسترسی به کسر اقساط توسط بانک عامل، برای بانک های دیگر وجود ندارد.

داشتن کارت عضویت کانون بازنشستگی تامین اجتماعی، برای متقاضی ثبت نام وام بانک رفاه به مستمری بگیران تامین اجتماعی​ ۱۴۰۳یا همن وام ضروروی، الزامی می باشد.

شرایط سنی مستمری بگیران، برای دریافت این وام، در سال قبل، برخلاف سال های گذشته، ۷۰ سال نبود و برای متقاضیان وام بازنشستگان تامین اجتماعی، سن ۷۷ سال در نظر گرفته شد که با توجه به عدم اعلام اخبار جدید از سوی دولت، در سال ۱۴۰۳ نیز اینگونه خواهد بود.

با توجه به استعلامی که از سوی بانک، برای اعطای تسهیلات به مستمری بگیران دریافت خواهد شد، مستمری بگیران، می بایست فاقد هرگونه چک برگشتی، بدهی بانکی و اقساط معوقه باشند.

بازنشستگان متقاضی ثبت نام وام بانک رفاه به مستمری بگیران تامین اجتماعی​ ۱۴۰۳ یا همان وام ضروری می بایست در طی سه سال گذشته، از تسهیلاتی که بانک رفاه ارائه نموده است، استفاده نکرده باشند.

مبلغ وام بازنشستگان تامین اجتماعی، در سال گذشته، بنا بر اعلام سازمان تامین اجتماعی، از ۷ میلیون به ۱۲ میلیون تومان تغییر پیدا کرد و مبلغ آن در خصوص سال ۱۴۰۳ با توجه به تورم موجود، ۸ میلیون افزایش داشته و به مبلغ ۲۰ میلیون تومان رسیده است.

هنگام ثبت نام، می بایست شماره تلفن همراه، به نام متقاضی دریافت کننده وام بازنشستگان تامین اجتماعی باشد.

شرایط اخذ این وام در مرحله دوم در سال ۱۴۰۳، دارا بودن ۲۰ سال سابقه بیمه پردازی و بیشتر، دریافت مستمری حداکثر تا ۱۵۰ میلیون ریال، دارا بودن سن از ۵۰ تا ۷۸ سال ، به همراه عدم مسدودی حساب و مالکیت تلفن همراه، عدم سابقه چک برکشتی و عدم بدهی معوق به سیستم بانکی کشور می باشد.

از دیگر شرایط عدم استفاده از تسهیلات مشابه در سه سال گذشته و داشتن موجودی به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان در حساب بانکی می باشد. سهمیه هر شهرستان بر اساس تعداد مستمری بگیران آن بوده و در صورتی تعداد ثبت نام از میزان مقرر بیشتر باشد، افراد بر اساس قرعه کشی انتخاب و به بانک رفاه معرفی خواهد شد.

افرادی که قصد استفاده از خدمات سایت کانون بازنشستگان تامین اجتماعی را دارند، می توانند از طریق مراجعه به سامانه kanoone-ali.ir، برای بهره مندی از خدمات این کانون، اقدام نمایند. برای راهنمایی بیشتر، در رابطه با نحوه ورود به سایت کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، به لینک زیر مراجعه نمایید.

دولت با پرداخت وام بازنشستگان سعی در کمک برای پوشش دادن بخش کمی از مشکلات مالی بازنشستگان پرداخت می شود. دور جدید ثبت نام وام بازنشستگان با شرایط ویژه آغاز شد. صندوق بازنشستگی خبرهای جذابی درخصوص واریز مرحله جدید وام بازنشستگان بحساب بازنشسته های محترم داد که با هم می خوانیم.

بازنشستگان و موظفین محترم مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می توانند با توجه به شرایط و ضوابط زیر اقدام به ثبت درخواست وام ضروری خود نمایند. پس از اعلام اسامی متقاضیان واجد شرایط ، مبلغ وام بر اساس اولویت تعیین شده به شماره حساب متقاضی نزد بانک صادرات ایران واریز می گردد.

مبلغ وام ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد و فقط به حساب متقاضی در بانک صادرات که درسیستم احکام درج شده و از این حساب حقوق بازنشستگی/وظیفه دریافت می نماید ، واریز خواهد شد.

هرگونه تسویه حساب مربوط به وام های ادوار گذشته تاثیری در اولویت بندی و یا احراز شرایط دریافت وام ایجاد نخواهد کرد.

متقاضیانی که از تاریخ صدور حکم بازنشستگی آنها کمتر از یک سال گذشته، مجاز به ثبت نام نمی باشند.

وراث ذکوری که تا سه سال آینده از لیست وظیفه بگیری حذف می شوند، مجاز به ثبت نام نمی باشند.

متقاضیانی که حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نگردیده است، مجاز به ثبت نام نمی باشند.

فقط یکی از وراث وظیفه بگیر با رضایت سایر وراث وظیفه بگیر می تواند از وام استفاده نماید. لذا سایر وراث می بایست پس از ورود به لینک «سامانه تعهد وراث» و تکمیل آن، رضایت خود را از دریافت وام توسط متقاضی اعلام نمایند.

لازم به ذکر است جهت تکمیل مشخصات در سامانه تعهد وراث برای وظیفه بگیران بیش از یک نفر الزامی است.

تنها در صورت تکمیل و تایید مشخصات در سامانه تعهد وراث درخواست ثبت نام کننده در لیست متقاضیان وام ضروری قرار خواهد گرفت.

درخصوص تعهد وراث صغیر و محجور، تنها از طریق سامانه مدیریت های استانی و با ارائه مستندات ( قیم نامه، حکم سرپرستی صادره توسط دادگستری جمهوری اسلامی ایران) قابل تائید می باشد.سلام نو

«بازنشسته» متقاضی که علاوه بر حقوق بازنشستگی خود به همراه سایر وراث از حقوق وظیفه استفاده می نماید، به منظور امکان بهره مندی یک نفر از وراث وظیفه بگیر از تسهیلات وام ضروری ، توصیه می شود «بازنشسته» متقاضی، از «دفتر کل بازنشستگی» خود اقدام به ثبت نام نماید.

«وظیفه بگیر» متقاضی که علاوه بر اینکه به تنهایی از دفترکل اول حقوق وظیفه دریافت می کند، به اتفاق وراث دیگر از دفترکل دوم نیز حقوق وظیفه دریافت می کند. توصیه می شود «وظیفه بگیر» متقاضی، از «دفتر کل اول» اقدام به ثبت نام نماید تا امکان ثبت نام یک نفر از مابقی وراث وظیفه بگیر از «دفترکل دوم» فراهم گردد.

ذکر شماره دفترکل بازنشستگی ، شماره ملی ، شماره حساب بانک صادرات ایران و شماره تلفن همراه الزامی است.

ثبت نام در سامانه، حقی را برای پرداخت وام به متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

پس از اتمام مهلت ثبت نام، سوابق متقاضیان از جمله مجموع وام های دریافتی، بهره مندی از سایرتسهیلات، میزان حقوق و …… مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفته و بر اساس میزان اعتبار تخصیصی توسط بانک عامل، «واجدین شرایط» تعیین و اسامی در سامانه اعلام می گردد.

سایت ثبت نام وام ۳۰ میلیونی وام بازنشستگان به آدرس الکترونیکی https://eservices.cspf.ir/Auth-api/auth/login است برای ورود به سایت ثبت نام وام ۳۰ میلیونی بازنشستگان برر وی لینک زیر کلیک کنید.

مبلغ وام ضروری بازنشستگی ۱۴۰۲ ؛ ۳۰ میلیون تومان با اقساط ۳۶ ماهه است. سود وام بازنشستگان ۴ درصد اعلام شده است.

پس از ثبت نام، درخواست شما بررسی شده و در صورت واجد شرایط بودن، مبلغ وام به حساب شما واریز می‌شود.

راهنمای ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۳

بازنشستگان واجد شرایط دریافت و ثبت نام وام ۲۰ میلیونی کانون⁧ بازنشستگان تامین اجتماعی، می توانند با مراجعه به کانون های بازنشستگی هر استان یا شهرستان ، اقدام به ثبت نام برای دریافت این وام نمایند به عنوان مثال ساکنین سمنان، می توانند با مراجعه برای ثبت نام کانون بازنشستگان تامین اجتماعی سمنان، درخواست ثبت نام وام خود را نیز داشته باشند.

برای ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی، البته در صورتی که ثبت نام این وام مانند سال گذشته به شکل غیرحضوری امکان پذیر باشد، مطابق راهنمای تصویری می باشد. ابتدا می بایست وارد سامانه ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی، به نشانی اینترنتی vaam.kabtatamin.ir شوید. سپس، گزینه ثبت نام وام را از بالای صفحه، انتخاب نمایید. لازم به ذکر است ثبت نام این وام در مرحله جدید از ۲۰ تا ۳۰ آبان ماه بوده و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.

در این مرحله، متقاضیان، می بایست برای ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی، تمامی اطلاعاتی که در فرم وام ضروری مستمری بگیران، نمایش داده شده است را به طور دقیق ثبت نمایند.

افراد متقاضی، پس از تکمیل فرم وام ضروری مستمری بگیران، به طور کامل، می بایست جهت تکمیل ثبت نام خود، گزینه بازبینی اطلاعات را انتخاب نمایند.

توجه داشته باشید، پس از ثبت نام در این سامانه، سازمان تامین اجتماعی، درخواست متقاضیان این وام را از طریق این سامانه، بررسی نموده و نتیجه آن، از طریق سامانه پیامکی تامین اجتماعی، به شماره تلفن همراه ثبت شده شما در سامانه ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی، پیامک خواهد شد و نیاز به مراجعه حضوری به بانک و یا شعب سازمان تامین اجتماعی نمی باشد.

برای شروع ثبت نام، ابتدا باید به وب سایت صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس https://www.cspf.ir/ بروید. بعد این مراحل را قدم به قدم جلو رفته و ثبت نام خودتان را کامل کنید:

در قسمت بالای سایت، روی «درگاه خدمات الکترونیکی» کلیک کنید تا به یک صفحه جدید هدایت شوید. در این صفحه از بخش تسهیلات مالی، روی قسمت «وام ضروری» کلیک کنید.

با این کلیک به صفحه جدیدی می‌روید، که تمام شرایط وام در آن نوشته شده‌است. این شرایط را به صورت کامل بخوانید و دکمه «ثبت نام» را بزنید.

اگر در این سایت حساب کاربری ندارید، باید ابتدا یک حساب بسازید. بعد هم با کد ملی و شماره موبایل (به نام خودتان) وارد آن شوید. ورود به پنل شخصی شما، سه مسیر دارد: رمز ثابت، شناسایی دو عاملی و شناسایی سه عاملی.

وام ضروری بازنشستگان

بعد از وارد شدن به پنل کاربری خود، دوباره باید روی گزینه وام ضروری کلیک کنید. حالا اطلاعات خودتان به عنوان متقاضی را وارد کرده، و ثبت کنید. اگر یکی از وراث باشید، اطلاعات مورد نیاز کمی تفاوت خواهد داشت.

بعد از ثبت نام، باید منتظر اعلام نتایج و واجدین شرایط بمانید. بسته به تعداد متقاضیان و اولویت آن‌ها، پرداخت وام ضروری بازنشستگان به صورت مرحله‎‌ای خواهد بود. در پنل کاربری خودتان، می‎توانید از نتیجه درخواست وام مطلع شوید.

گاهی بانک‌ها بودجه مورد نیاز برای پرداخت وام را دارند و این مبلغ سریع پرداخت می‌شود، و گاهی هم زمان بیشتری می‎برد. مثلا در سال ۱۴۰۲، اولین سری وام ضروری روز ۳ خرداد برای بازنشستگان واریز شد.

وام بازنشستگان، کمک هزینه‌ای برای بازنشسته‌ها

ما در بلاگ ازکی‌وام سعی می‌کنیم با بررسی انواع وام بانکی در ایران، اطلاعات جامعی از آن‌ها در اختیار شما بگذاریم. این مقاله به وام بازنشستگان و نحوه دریافت آن اختصاص دارد. در صورتی‌که شرایط دریافت این وام را دارید، می‌توانید با استفاده از راهنمایی‌های ما برای ثبت‌نام اقدام کنید. اگر شرایط درخواست وام بازنشستگان را ندارید، می‌توانید از خدمات اعتباری ازکی‌وام برای خرید لوازم ضروری زندگی استفاده کنید.

اخباراقتصاد
بازنشستگانپربازدید
 

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی