قابی قدیمی و دیدنی از زنده‌یاد محمدرضا شجریان به همراه پسرش و اکبر عبدی در چهارشنبه سوری وایرال شد.

محمدرضا شجریان