تصویری از مراسم عقد صبا پاکدل دختر حسین پاکدل را مشاهده می کنید.حسین پاکدل برادر بزرگ مهدی پاکدل بازیگر مشهور ایرانی است.

مهدی پاکدل