میترا ابراهیمی در سال 1369 در تهران به دنیا آمده است. او روانشناس بوده و در زمینه مستند سازی نیز فعالیت می کند، میترا ابراهیمی بعد از ازدواجش با پیمان قاسم خانی همسر اول بهاره رهنما به شهرت رسید. بیوگرافی کامل میترا ابراهیمی را این جا بخوانید.

میترا ابراهیمی دارای مدرک روانشناسی بالینی کودکان است. او در همین زمینه مشغول کار است، چنانچه در فضای مجازی در این زمینه لایوهای زیادی داشته است. علاوه بر پزشکی، میترا ابراهیمی از حیوانات و گیاهخواری نیز حمایت می کند.

میترا ابراهیمی

ازدواج با پیمان قاسم خانی

پیمان قاسم خانی و میترا ابراهیمی که در واقع همسر اول بهاره رهنماست، در تیر 1399 خبر ازدواجشان را علنی کردند که با واکنش زیاد مردم رو به رو شدند.

آشنایی با قاسم خانی

میترا ابراهیمی

ازدواج با پیمان قاسم خانی ماجرای آشنایی

میترا ابراهیمی در مورد آشناییش با قاسم خانی گفته است: “در زمانی که می خواستم مستند کامی را بسازم، چون اسم شناخته شده ای نداشتم کسی حاضر نمیشد تهیه کننده این مستند شود، با استفاده از « حامی جو » توانستم کلیپی را در مورد معرفی این مستند تهیه و منتشر کنم، و از همین طریق توانستم با پیمان قاسم خانی آشنا شوم. مستند «کامی» با تهیه کنندگی پیمان قاسم خانی و آهنگسازی «پریا قاسم خانی» و همچنین تدوین مستانه مهاجر ساخته شده اس .

مستند کامی

میترا ابراهمی کارگردان مستند «کامی» این مستند را در مورد زندگی «فروغ فرخزاد» و پسرش «کامیار» ساخته است. تهیه کننده این مستند پیمان قاسم خانی که ابتدا به نام “فرزند تنها” نامگذاری شد، اما پس از مدتی به “کامی” تغییر نام داد.

عکس های عروسی میترا ابراهیمی

میترا ابراهیمی

میترا ابراهیمی

میترا ابراهیمی

میترا ابراهیمی