دنیا جهانبخت مدل مشهور در اینستاگرام است. نام حقیقی او  زهرا جهانبخت است. این چهره شناخته شده اینستاگرام در یک خانواده متمول 4 نفره بزرگ شده است. درواقع پیج رسمی جهانبخت در اینستاگرام محل کسب درآمد او شده است چراکه روزانه تبلیغات بسیاری می گیرد و پول زیادی را از این راه این مدلینگ معروف در شبکه مجازی اینستاگرام به جیب می زند.

دنیا جهانبخت