یک بام و دوهوای دستمزد ۱۴۰۳ از نگاه کارفرمایان

طبق یک نظرسنجی از بخشی از جامعه کارفرمایی، میزان پیش‌بینی و انتظار کارفرمایان از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ بررسی شده است.

شمارش معکوس تعیین دستمزد سال آینده کارگران آغاز شده است و یکی از نگرانی‌های جامعهٔ حقوق بگیر برای تعیین مزد، تعیین مزد غیر منطقی و پایین‌تر از هزینه‌های معیشت خانوار است.

مطابق ماده ۴۱قانون کار دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما در سنوات گذشته چنین نبوده است و همین مسئله باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است. تعدیل نیرو، تأثیر بر تورم از مهمترین دلایل نخ نمای کارفرمایان هنگام تعیین مزد است.

مرکز افکارسنجی سرمایه از بخشی از کارفرمایان، که ۷۸٫۸ درصد از پاسخگویان فعال در حوزه تولید بوده‌اند، ۱۶٫۲ درصد فعال در حوزه خدماتی و ۵ درصد فعال در حوزه پیمانکاری بوده‌اند، در خصوص دستمزد کارگران نظر سنحی انجام داد.

در این نظرسنجی ۲۳٫۹ درصد از واحدهای زیر مجموعه کارفرمایان زیر۵ نفر، ۲۳٫۶ درصد ۲۶ تا ۵۰ نفر، ۱۹٫۳ درصد ۶ تا ۱۰ نفر، ۱۳٫۹ درصد ۱۱ تا ۱۵ نفر، ۱۲٫۰ درصد ۱۶ تا ۲۵ نفر و ۷٫۳ درصد ۵۱ نفر و بیشتر کارگر و کارمند دارا بوده‌اند.

بیشترین ساعت کاری کارگران و کارمندان به گفته کارفرمایان با ۷۲٫۲ درصد تا ۸ ساعت کار، ۱۹ درصد ۹ تا ۱۰ ساعت کار و ۸٫۸ درصد ۱۰ ساعت کار و بیشتر می‌باشد.

بیشرین بنگاه‌های اقتصادی در تهران با۱۳درصد، اصفهان ۸ درصد، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی ۶٫۵ درصد، مرکزی ۵٫۸ درصد، قزوین ۵٫۲ درصد، قرار دارند.

طبق یافته‌های این نظرسنجی، ۸۱٫۹ درصد کارفرمایان موافق کنترل قیمت‌ها، ۱۳٫۴ درصد افزایش دستمزد و ۴٫۷ درصد هر دو مورد را برای بهبود وضعیت معیشت اعلام کرده‌اند.

همچنین ۳۱٫۲ درصد اصلا، ۲۹٫۲ درصد زیاد، ۱۸٫۱ درصد خیلی‌زیاد، ۱۳٫۴ درصد کم و ۸٫۱ درصد خیلی کم، موافق افزایش بیشتر دستمزد در شهرهای بزرگ می‌باشند.

در پاسخ به این سوال که در صورت افزایش حقوق و دستمزد به چه میزان حاضر هستید نیروی خود را تعدیل کنید، ۲۳٫۹ درصد ۱۱تا۲۰ درصد، ۲۳٫۳ درصد ۲۱تا۳۰ درصد، ۱۱٫۷ درصد ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۵٫۲ درصد ۰ تا ۱۰ درصد و بالای ۵۰ درصد ۰٫۸ درصد، حاضر به تعدیل نیرو هستند، ۲۱٫۵ درصد به هیچ عنوان حاضر به تعدیل نیرو نیستند و ۶٫۴ درصد از پاسخگویان شرایط بازار را برای تعدیل نیروموثر دانسته‌اند.

پیش بینی پاسخگویان از افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده، ۳۸٫۵ درصد ۱۱تا۲۰ درصد، ۳۷٫۳ درصد ۲۱تا۳۰درصد، ۹٫۱ درصد ۳۱تا۴۰ درصد، ۷٫۲ درصد ۱تا۱۰ درصد، ۳٫۸ درصد ۴۱تا۵۰ درصد، ۲٫۰ درصد بالای ۵۰درصد می‌باشد و۲٫۱ درصد هم هیچ پیش‌بینی نکرده‌اند.

توقع پاسخگویان از افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده، ۲۹٫۷ درصد ۱۱تا۲۰ درصد، ۲۶٫۴ درصد ۲۱تا۳۰درصد، ۱۷٫۱درصد ۱تا۱۰ درصد، ۱۰٫۹ درصد ۳۱تا۴۰ درصد، ۹٫۳ درصد ۴۱ تا ۵۰ درصد و۳٫۶ درصد بالای ۵۰ درصد می‌باشد و ۳٫۰ درصد هم توقع افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم را داشته‌اند.

کارفرمایان پاسخگو در این نظر سنجی نقش کارگران غیر مجاز در کاهش حقوق و دستمزد را اینگونه اعلام کرده‌اند. ۲۵٫۶ درصد اصلا، ۲۴٫۳ درصد خیلی‌کم، ۲۳٫۵ درصد زیاد، ۱۵٫۲ درصد خیلی‌زیاد و ۱۱٫۳ درصد کم، نقش کارگران غیر مجاز را در کاهش حقوق و دستمزد اعلام کرده‌اند.

در پاسخ به این سوال که آیا حاضر هستید به جای افزایش دستمزد کارگران و کارمندان خود روش دیگری را انتخاب کنید؟ ۵۲٫۵ درصد از پاسخگویان موافق روش‌های جایگزین به‌جای افزایش حقوق هستند و ۴۷٫۵ درصد نیز مخالف روش‌های جایگزین افزایش حقوق و دستمزد می‌باشند.

اخباراقتصاد
افزایش حقوقپربازدید
 

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی