کدام دوره از مجلس نمایندگان بیشتری رد صلاحیت شدند؟ + نمودار مقایسه ای ادوار

کدام دوره از مجلس نمایندگان بیشتری رد صلاحیت شدند؟ + نمودار مقایسه ای ادوار

همشهری روند بررسی صلاحیت نمایندگان ۶ دور اخیر مجلس را مورد بررسی قرار داد. در مجلس یازدهم یکی از کمترین دوره‌های ردصلاحیت در میان نمایندگان رقم خورده است. بررسی‌های همشهری از موضوع ردصلاحیت نمایندگان در هر دوره مجلس برای انتخابات دور بعد حکایت از یک روند نسبتا خطی به استثنای ادوار ششم و دهم دارد. در این بررسی که از سال ۱۳۷۸ به بعد و مجلس ششم انجام شده است، بیشترین تعداد ردصلاحیت نمایندگان مربوط به مجلس ششم با ۸۰ نفر بوده است و کمترین ردصلاحیت‌ها نیز در میان نمایندگان مجلس نهم صورت گرفت.

این دوره از مجلس نمایندگان بیشتری رد صلاحیت شدند؟ + نمودار مقایسه ای ادوار

اخبارسیاسی
پربازدید
 

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی