مادر واقعی سانیا سالاری ، ارغوان سریال دلدادگان در ادامه میبینید.

سانیا سالاری