جدیدترین خبر از کمیته امداد و بهزیستی که مستمری بگیران را خوشحال کرد

جدیدترین خبر از کمیته امداد که مستمری بگیران را خوشحال کرد
با مشارکت خیران و حامیان خارج از کشور و هم‌افزایی کمیته امداد ، از این محل ۱۲۰ واحد مسکونی تهیه و به مددجویان واگذار شد.

خیران و حامیان خارج از کشور ۱۲۰ میلیارد ریال برای تامین مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) کمک کردند.براساس این گزارش، در پی اجرای پویش تامین مسکن (احداث، خرید و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام)، خیران و حامیان خارج از کشور 120 میلیارد ریال برای تامین مسکن مددجویان کمیته امداد اختصاص دادند.

با مشارکت خیران و حامیان خارج از کشور و هم‌افزایی کمیته امداد، از این محل 120 واحد مسکونی تهیه و به خانواده‌های نیازمند واگذار شد.

پویش تامین مسکن از ابتدای سال 1402 با هدف استفاده از ظرفیت خیران و حامیان خارج از کشور در جهت تامین مسکن نیازمندان به اجرا درآمد.خیران و حامیان خارج از کشور ۱۲۰ میلیارد ریال برای تامین مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) کمک کردند.

خیران و حامیان خارج از کشور 120 میلیارد ریال برای تامین مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) کمک کردند.

براساس این گزارش، در پی اجرای پویش تامین مسکن (احداث، خرید و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام)، خیران و حامیان خارج از کشور 120 میلیارد ریال برای تامین مسکن مددجویان کمیته امداد اختصاص دادند.

با مشارکت خیران و حامیان خارج از کشور و هم‌افزایی کمیته امداد، از این محل 120 واحد مسکونی تهیه و به خانواده‌های نیازمند واگذار شد.

پویش تامین مسکن از ابتدای سال 1402 با هدف استفاده از ظرفیت خیران و حامیان خارج از کشور در جهت تامین مسکن نیازمندان به اجرا درآمد.

اخباراقتصاد
افزایش حقوقپربازدید