توهین پرسپولیسی معروف به رضا درویش/ حسین خبیر: بی عرضه اید!/ پرسپولیس روی خوشبختی ندید

توهین پرسپولیسی معروف به رضا درویش/ حسین خبیر: بی عرضه اید!/ پرسپولیس روی خوشبختی ندید

برترین‌ها: استوری جدید و کنایه‌آمیز حسین خیبر عضو هیئت مدیر سابق پرسپولیس و سرمربی فعلی خیبر خرم آباد به رضا درویش را میبینیم.

او در این استوری نوشت:

استوری کنایه‌آمیز حسین خبیری به رضا درویش

اخبارورزش
پربازدید